Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Byggeleder Eiendom - 100 % stilling

ran kommune søker ny medarbeider i 100 % fast stilling til Eiendomsavdelingen.

Beskrivelse av tjenestested
Gran kommune har en eiendomsmasse på ca. 100 000 m2 med varierende tilstand. Det er behov for å rehabilitere og
erstatte store deler av eiendomsmassen de neste år. Gran kommune har under planlegging og utførelse prosjekter på
flere hundre millioner.

Eiendomsavdelingen har varierte arbeidsområder innen drift, vedlikehold og forvaltning av eiendomsmassen samt
prosjektledelse av diverse prosjekter. Gjennomføring av større prosjekter er lagt direkte under rådmannen under
ledelse av prosjektsjef.

Byggelederen vil være tilknyttet eiendomsavdelingen som fagleder for vedlikehold. I forbindelse med Gran kommune
sin gjennomføring av større prosjekter vil det være aktuelt å utføre arbeid underlagt prosjektsjef.

Arbeidsoppgaver
Ledelse av vedlikeholdsoppgaver utført av egne fagarbeidere.
Byggeledelse av kommunens vedtatte investeringsprosjekter, inkludert fremdrifts- og økonomistyring.
Bistand til kontrahering av anbud/tilbud inkludert kontraktsoppfølging med håndtering av eventuelle endringer og
forsinkelser.
Statusrapportering og bistand ved sluttdokumentasjon.

Krav til kompetanse
Relevant teknisk utdannelse på bachelornivå, gjerne innen byggfag. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for
manglende utdanning.
Erfaring som byggeleder eller tilsvarende fra byggeprosjekter, gjerne i fra entreprenørselskap.
Det legges vekt på tilleggskompetanse innen økonomi samt kompetanse innen SHA og kvalitetsarbeid.

Kjennskap til Plan og bygningslovgivningen, regelverk for offentlige anskaffelser og til kontrakter med rådgivere og
entreprenører.
Gode relevante kunnskaper innen IT og erfaring i bruk av økonomi og prosjektplanleggingsverktøy.
Engasjement, evne til å sette klare mål, ta initiativ og gjennomføre.
Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.

Personlige egenskaper
Som byggeleder er du praktisk og strukturert, en aktiv pådriver og en god relasjonsbygger. Du har stor
gjennomføringsevne. Du må
ha god oversikt. Du må være tydelig og god på samhandling med andre, samt se og forstå hele verdikjeden. Du er
tilgjengelig og flink til å involvere medarbeidere og dele informasjon. Du er en jordnær person som trives både inne på
kontoret og ute på byggeplass.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 08.12.2018 Utlyst dato 31.10.2018 Vårref 1529

Kontaktperson
Gard Olsen, Eiendomssjef, tlf: 61 33 85 89, gard.olsen@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.