Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Teamsykepleier ved Bjoneroa Eldresenter - 80 % fast

Beskrivelse av tjenestested
Bjoneroa eldresenter rommer 11 omsorgsleiligheter og ligger flott til midt i Bjoneroa. Eldresenteret ligger under
tjenesteområdet hjemmetjeneste og yter også tjenester til hjemmeboende i bygda. Det er ca. 6 årsverk tilknyttet
tjenesten og det er ca. 40 innbyggere som mottar tjenester pdd.

Vi søker
etter en dyktig og erfaren sykepleier som teamsykepleier i 80 % stilling. Du ønsker å være
med på å utvikle og sikre gode hjemmetjenester, ha fokus på systematisk arbeid med kvalitetsforbedring, er
brukerorientert, har erfaring med tverrfaglig samarbeid og hverdagsmestring. Du må også være omstillingsdyktig/villig
og ha en løsningsorientert tilnærming.

Arbeidsoppgaver
Ha det daglige drifts og fagansvaret.
Ansvar for Iplos, pasientforløp, dokumentasjon, implementering av nye rutiner/prosedyrer o.l).
Koordinere faglige oppgaver, tverrfaglig samarbeid, fellesrapporter og diverse møter.
Sikre at tjenesten som utøves er i samsvar med kvalitetskrav og aktuelt lovverk.
Ansvarlig for avvikshåndtering og HMS arbeid.
Undervise/veilede, gi råd til øvrig personale, klinisk og teoretisk ut i fra vedtak, brukers behov/endrede behov.
Utføre klinisk direkte brukeroppfølging.
Det må påregnes deltagelse i ulike utviklingsprosjekter innen omsorgstjenesten i sin helhet.

Krav til kompetanse
Autorisert sykepleier med mer enn to års relevant erfaring.
Gode datakunnskaper.
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
Er synlig, tydelig og motiverende med god evne til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø.
Jobber selvstendig, men også i team.
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og skaper gode relasjoner med kollegaer og medarbeidere.
Er løsningsorientert og omstillingsdyktig.
Jobber selvstendig, er trygg på seg selv og andre.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby
Stillingen har dagvakter på ukedagene, (kveldsvakter må påregnes i forbindelse med arbeidshelg, (3. hver helg).
Funksjonstillegg pålydende kr. 20.000,- pr. år i 100% stilling.
Mulighet til egenutvikling og til å påvirke og videreutvikle helsetjenesten.
Et trivelig og godt arbeidsmiljø med en stab av dyktige medarbeidere.
Spennende og varierte utfordringer og oppgaver.
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.
IA og Fysak kommune.

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 30.11.2018 Utlyst dato 08.11.2018 Vårref 1533

Kontaktperson
Anne Kjerland Slette, Tjenesteleder Bjoneroa Eldresenter, mobil: 93400809, anne.slette@gran.kom

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.