Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13755 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne.
Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Fag- og kvalitetsutvikler i helse og omsorg

Vi søker

Lyst på en variert jobb innen et område med stor vekst og utvikling? Vi søker etter deg som er engasjert og opptatt av fag- og kvalitetsutvikling innenfor helse og omsorgstjenesten. Du ønsker å være med på å utvikle og sikre gode tjenester til kommunens innbyggere, og være en pådriver for utvikling av fremtidens helsetjenester.

Beskrivelse av tjenestested

Stillingen er organisert i stab til kommunalsjef helse og omsorg og vil samarbeide tett med kommunalsjef og tjenesteutvikler. Helse og omsorgstjenestene i Gran kommune er fordelt på to organisasjonsområder, helse og omsorg og familie og velferd. Fag- og kvalitetsutvikler vil ha sin hovedtyngde i helse og omsorg men vil også ha arbeidsoppgaver som strekker inn i enhet for familie og oppvekst.

 

Arbeidsoppgaver

 • bidra til at helse- og omsorgstjenestene utføres i tråd med kommunenes mål, forskrifter, rutiner og prosedyrer for å sikre etisk og god faglig praksis.
 • bidra til å sikre nødvendig veiledning og opplæring til ansatte.
 • dialog og veiledning av tjenesteledere og fagansvarlige på deres ansvars- og oppgaveområder.
 • bidra til implementeringsarbeid i avdelingene.
 • oppfølging og revidering av kommunenes kvalitetsstyringsverktøyet.
 • oppfølging og opplæringsansvar for pasientjournalsystemet Profil.
 • holde seg faglig oppdatert og være en pådriver for fagutvikling og kvalitetssikring innenfor helse og omsorgstjenestene
 • følge med på sentrale føringer/ endringer fra departement, direktorat og tilsynsmyndigheter.
 • andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Krav til kompetanse

 • bachelor i sykepleie eller vernepleie
 • ha relevant kunnskap eller videreutdanning i kvalitetsarbeid, prosjektstyring eller lignende
 • ha god kompetanse på undervisning og veiledning, samt evne til å fremme samarbeide og engasjement.
 • ha god digital kompetanse
 • ha minimum 3 års erfaring

Personlige egenskaper

 • godt humør og iniativrik
 • tydelig og motiverende
 • god struktur og koordineringsevne
 • fleksibel og selvstendig
 • god muntlig- og skriftlig framstillingsevne
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
 • IA og Fysak kommune

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist: 10.12.2018. 
Utlyst dato: 29.11.2018. Vårref: 1538

Kontaktperson

Mette Mosby, Komminalsjef helse og omsorg, mobil: 95791448, mette.mosby@gran.kommune.no
Merethe Wollan Blisten, Tjenesteutvikler, mobil: 95027709, merethe.wollan.blisten@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.