Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Sommerferievikarer 2019, uke 26 - 34 i helse- og omsorgssektoren

Beskrivelse av tjenestested
Aktuelle søkere på denne stillingen vil kunne bli kontaktet i forhold til arbeid ved kommunens ulike tjenester innenfor
helse- og omsorgstjenesten.

Vi søker tilkallingsvikarer ved
Skjervum helse og omsorgssenter
Marka helse og omsorgssenter
Bjoneroa eldresenter
Hjemmetjenesten Gran kommune
Kjøkken, Skjervum og Marka
Barrierevaskeriet Marka

Om arbeidsstedet
Gran kommune driver to helse- og omsorgssentra; Marka i Brandbu og Skjervum i Gran. De har til sammen tre
langtidsavdelinger, to korttidsavdelinger, tre KAD-plasser og en spesialavdeling for pasienter med demens.
Hjemmetjenesten har base på Gran rådhus på Jaren.

Krav til kompetanse
Helse-/sosialfaglig utdanning og/eller erfaring (for søkere til hjemmetjeneste og helse og omsorgstjenester).
Elever/studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke.
God kommunikasjons evner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Søker bør ha fylt eller fyller 18 år i løpet av året.
Søkere til hjemmetjenesten må disponere egen bil

Personlige egenskaper
Pliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker
Datakunnskap
Personlig egnethet og erfaring vektlegges
Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 01.05.2019 Utlyst dato 16.01.2019 Vårref 1553

Kontaktperson
Anne Kjerland Slette, Enhetsleder hjemmetjenesten Gran og Bjoneroa, tlf: 93400809, anne.slette@gran.kommune.no
Inger Lise Gjerdrum, Enhetsleder Skjervum helse- og omsorgssenter og tjenesteleder Trygghetsavdelingen, tlf: 91661338, inger.lise.gjerdrum@gran.kommune.no
Signe-Marie Fronth Johansen, Tjenesteleder fellestjenester, tlf: 90681950, signe.marie.johansen@gran.kommune.no
Line Helgerud Skarstad, Tjenesteleder hjemmetjenesten, tlf: 40804156, line.helgerud.skarstad@gran.kommune.no
Bente Aarkvisla, Tjenesteleder hjemmetjenesten, tlf: 97011871, bente.aarkvisla@gran.kommune.no
Ylva Maria Österström, Tjenesteleder Skjervum helse- og omsorgssenter, avdeling 2, tlf: 91661339, ylva.osterstrom@gran.kom
Marit Alm Sørbråten, Tjenesteleder Marka helse- og omsorgssenter, avdeling 2, tlf: 91661337, marit.sorbraten@gran.kommune.
Wenche Brørby, Tjenestelder Marka helse- og omsorgssenter, avdeling 1, tlf: 91661341, wenche.brorby@gran.kommune.no
Anne Marte Knotterud Hoff, Enhetsleder Marka helse- og omsorgssenter og tjenesteleder Markatun III, tlf: 91661335, anne.marte

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.