Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Sommervikarer - Psykisk helse, Haugsbakken og Tilrettelagte

Sommervikarer ved Psykisk Helse, Haugsbakken og Tilrettelagte tjenester 2019 i uke 26-35.

Beskrivelse av tjenestested
Haugsbakken og tilrettelagte tjenester består av 13 enheter som er organisert under Familie og velferd.
Vi yter praktisk bistand, opplæring og omsorg til mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming, psykisk lidelse eller andre
årsaker har et særlig hjelpebehov.

Stillinger
Haugsbakken, psykisk helse

Ulike avdelinger i tilrettelagte tjenester:
Markatun boliger
Liavegen bolig
Rogne bolig
Lindheim bolig
Skjervum bolig
Hovsgutua bolig
Hofsbro boliger
Nordre Ålsveg
Skjervumshagan, avlastningsenhet for barn og unge

Skriv i søknaden hvor du helst vil jobbe og hvorfor.

For sommeren har vi behov for vikarer fra uke 26-35, med størst behov i juli og første halvdel av august. Oppgi derfor hvilke uker du
kan jobbe og hvor stor stilling du kan tenke deg.

Aktuelle søkere vil bli kontaktet.

Krav til kompetanse
Helse- og sosialfaglig utdanning og/eller erfaring. Elever og studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke
Gode kommunikasjonsevner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
Søker må ha fylt 18 år
Søkere må disponere egen bil

Personlige egenskaper
Pliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker
Datakunnskap
Personlig egnethet og erfaring vektlegges

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø med god fagkompetanse
Opplæringsvakter og opplæringskurs
Muligheter for ulike aktiviteter sammen med brukerne både ute og inne.
Tilkallingsvakter, dag, kveld og nattvakter
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i
søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25
annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 31.05.2019 Utlyst dato 25.01.2019 Vårref 1563

Kontaktperson
Gunn Kristin Reinli, Enhetsleder, tlf: 91661345, mobil: 91661345, gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
Hege Anita Amundsen, Tjenesteleder, tlf: 91661348, mobil: 91661348, hege.amundsen@gran.kommune.no
Heidi Fredrikstad,  Tjenesteleder, tlf: 93400630, mobil: 93400630, heidi.fredrikstad@gran.kommune.no
Kjersti Nøddelund Ramberg, Tjenesteleder, tlf: 92600933, mobil: 92600933, kjersti.ramberg@gran.kommune.no
Astrid D.Y. Skiaker, Tjenesteleder, tlf: 91661342, mobil: 91661342, astrid.skiaker@gran.kommune.no
Kari Richardsen, Tjenesteleder, tlf: 92673128, mobil: 92673128, kari.richardsen@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.