Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

HELSEFAGARBEIDER VIKARIAT MARKATUN III

Ingress
Vi er en raus, proff og praktisk avdeling som søker etter nye arbeidskollegaer.

Beskrivelse av tjenestested
Markatun III gir tilbud til personer med demens og/eller stort behov for skjerming og tilrettelegging. Avdelingen gir også et alders psykiatrisk tilbud.

Vi søker
Helsefagarbeider, (eller med annen relevant utdanning). Vi trenger vikarer i nattstilling, i turnus dag/aften og helgestilling
Den ansatte må påberegne å jobbe en del helg. Nattstillingen er på 68% og dag/aften 75% Vikariatet er på 6 mnd. med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
Bistå brukere med behov for trygge rammer og en til en bemanning.

Krav til kompetanse
Erfaring fra arbeid med eldre evt. alderspsykiatri
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
(Fremmedspråklige må ha bestått Norsk nivå 3 muntlig og skriftlig).
Kunnskap til data.
 

Personlige egenskaper
Raus: Du har respekt for innbyggere og medarbeidere. Du aksepterer at mennesker er forskjellige, og er mer opptatt av
å påpeke det som er bra enn det som er feil. Du anerkjenner alle arbeidsoppgaver som viktige, og ønsker at alle skal
lykkes i sitt arbeid gjennom faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø til det beste for innbyggere og medarbeidere.

Proff: Du må kunne løse dine arbeidsoppgaver med høy kvalitet, respektere lover, forskrifter, politiske vedtak og kan si i
fra dersom noe strider med faglig integritet og etiske prinsipper. Du kan skille mellom sak og person, og er trygg i din
jobbutførelse.

Praktisk: Du er opptatt av å finne løsninger for innbyggere og medarbeider, er kreativ og løser gjerne arbeidsoppgavene
tverrfaglig.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet

Personlig egenhet vil bli vektlagt.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 01.03.19 Utlyst dato  Vårref 

Kontaktperson
Anne Marte Knotterud Hoff       91661335          anne.marte.hoff@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.