Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Sommerjobb Eiendomsavdelingen i Gran kommune

Eiendomsavdelingen har blant annet ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendoms- og
bygningsmasse (skoler, barnehager, sykehjem, boliger, kulturbygg, rådhus m.m.).

Arbeidsoppgaver
Det søkes etter flere personer/skoleelever til maling, beisning og annet forefallende arbeid.
Arbeidsperioden vil være fra uke 26 til uke 34.

Krav til kompetanse
Det er en fordel, men ikke noe krav, at søkere har førerkort kl. B.

Personlige egenskaper
Pålitelig og innsatsvilje.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 23.04.2019 Utlyst dato 19.02.2019 Vårref 1573

Kontaktperson
Svein Svartaas,fagleder vedlikehold,, mobil: 41923633, svein.svartaas@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.