Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Vikarliste helse- og omsorgstjenesten 2019

Aktuelle søkere på denne stillingen vil kunne bli kontaktet i forhold til arbeid ved kommunens ulike tjenester innenfor
helse- og omsorgstjenesten.

Vi søker tilkallingsvikarer ved:
Skjervum helse- og omsorgssenter
Marka helse- og omsorgssenter
Bjoneroa eldresenter
Hjemmetjenesten Gran
Kjøkken, Skjervum og Marka
Barrierevaskeriet Marka
Dagsenter, Marka og Skjervum

Om arbeidsstedet:
Gran kommune driver to helse- og omsorgssentra; Marka i Brandbu og Skjervum i Gran. De har til sammen tre
langtidsavdelinger, to korttidsavdelinger, tre KAD-plasser, en spesialavdeling for pasienter med demens, dagsenter, kjøkken og barrierevaskeri.
Bjoneroa eldresenter.
Hjemmetjenesten har base på Gran rådhus på Jaren.

Krav til kompetanse
Helse-/sosialfaglig utdanning og/eller erfaring (for søkere til hjemmetjeneste og helse og omsorgstjenester).
Elever/studenter med påbegynt utdanning oppfordres til å søke.
For søkere til våre kjøkken er det ønskelig med utdanning og/eller relevant erfaring innen faget.
God kommunikasjons evner og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Søker bør ha fylt eller fyller 18 år i løpet av året.
Søkere til hjemmetjenesten må disponere egen bil

Personlige egenskaper
Pliktoppfyllende, interessert og glad i mennesker
Datakunnskap
Personlig egnethet og erfaring vektlegges
Bør beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For søkere til hjemmetjenesten og helse- og omsorgstjenester må den som ansettes levere MRSA skjema, samt
legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 31.12.2019 Utlyst dato  Vårref 

Kontaktperson
Signe-Marie Johansen, tjenesteleder fellestjenester helse og omsorg, mobil: 906 81 950
Anne Marte Knotterud Hoff, enhetsleder Marka og Markatun III., mobil: 916 61 335
Marit Alm Sørbråten, tjenesteleder Marka avd. 2, mobil: 916 61 337
Wenche Brørby, tjenesteleder Marka avd. 1, mobil: 916 61 341
Inger Lise Gjerdrum, enhetsleder Skjervum, og Trygghetsavd. og avd. 1, mobil: 916 61 338
Ylva Maria Österström, tjenesteleder Skjervum avd. 2, mobil: 916 61 339
Anne Slette, enhetsleder hjemmetjenesten, dagsenter og Bjoneroa eldresenter, mobil: 934 00 809
Bente Aarkvisla, tjenesteleder hjemmetjenesten, mobil: 970 11 871
Line Helgerud Skarstad, tjenesteleder hjemmetjenesten, mobil: 408 04 156

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.