Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Fagarbeider VA

Vi søker etter fagarbeider til drift av vann og avløp i 100 % fast stilling.

Beskrivelse av tjenestested
Enheten for Vann og avløp er en del av området Kultur og samfunn, og har 17 årsverk fordelt på en driftsavdeling og en
utviklingsavdeling. Driftsavdeling til vann/avløp utgjør for tiden 10 årsverk og har base ved renseanlegget i Brandbu.

Arbeidsoppgaver
Hovedarbeidsområdet vil være knyttet til vedlikehold av forsyningsnettet for vann, med vekt på lekkasjesøk, utskifting av
kummer og kumgods, spyling av ledninger og vask av vannbassenger.
Deltagelse i kommunal vaktberedskap kan bli pålagt.
Søker må være villig til alt forefallende arbeid innen kommunes drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg.

Ønsket kompetanse/krav til kompetanse
Ønsket kompetanse:
Utdanning og/eller yrkespraksis innen relevant fagområde (kommunalteknikk, V/A, bygg/anlegg el.lign.), eventuelt
annen håndverkerbakgrunn.
Generell EDB-kunnskap

Krav til kompetanse:
førerkort kl. B

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 25.04.2019 Utlyst dato 25.03.2019 Vårref 1598

Kontaktperson
Trygve Rognstad, Enhetsleder, mobil: 93400898, trygve.rognstad@gran.kommune.no
Mette Rollheim, Driftsleder, mobil: 90244042, mette.rollheim@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.