Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Rektor ved Grymyr skole

Vil du lede Grymyr skole inn i framtiden? Vi søker en rektor som ser mulighetene i en liten skole

Grymyr skole trenger ny rektor fra august 2019. Vi søker etter deg som som har ambisjoner på elevenes vegne og som
er opptatt av den enkelte elevs læring, trivsel og utvikling. Som rektor må du være selvstendig og tydelig.  Samtidig må
du kunne samarbeide med andre mot felles mål. Grymyr skole har cirka 55 elever. De er skolens viktigste ressurs,
sammen med de ansatte.

Grymyr skole har ansatte med et faglig og pedagogisk engasjement som jobber for at alle elever skal oppleve læring
og mestring i skolehverdagen. Skolen har romslige arealer inne, ved siden av et flott uteområde med gode muligheter
for læring, fysisk aktivitet, lek og samhold.

Sammen med de andre skolene i kommunen har Grymyr arbeidet med flere større utviklingsprosjekter. Nå er de i gang
med å forberede innføringen av revidert læreplanverk. Alle skolene jobber med skolebasert vurdering for læring, et
toårig løp (MOOC) i regi av Høgskolen i Innlandet.

Gran kommune satser sterkt på lesing som ferdighet. Vi har mange lærere med videreutdanning i språk- og
leseveiledning, vi har en kommunal leseopplæringsplan og felles tilnærming i den første leseopplæringen.
Gjennom Kvalitetsplan for grunnskolen 2017-2020 har Gran kommunestyre vedtatt mål og satsingsområder for
elevenes læringsmiljø og læringsutbytte i perioden.

Elevrådet og FAU ved skolen har kommet med innspill til hva de mener er sentralt for en ny rektor.
De ønsker en rektor som er:

" tydelig, rettferdig, god til både å lytte og prate med elevene
" humoristisk og snill, men også streng når det trengs
" fleksibel og som har evnen til å ta i et tak


Kvalifikasjoner og egenskaper
Som arbeidsgiver ønsker vi i Gran kommune at ny rektor:

" har relevant utdanning fra høgskole og/eller universitet
" har formell lederutdanning - helst innen skoleledelse, ledererfaring og praksis fra skoleverket
" har evnen til å lede og videreutvikle skolen i tråd med lokale og nasjonale føringer, slik at det bidrar til økt
læringsutbytte og et trygt og godt skolemiljø for hver enkelt elev
" er oppdatert på forskning innenfor skoleutvikling og kan bruke denne kunnskapen i egen praksis
" er i stand til å arbeide strategisk og samtidig være tett på den daglige virksomheten
" har økonomiforståelse
" har gode samarbeidsevner og er inkluderende i møte med alle aktører i skolehverdagen
" har ambisjoner, gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
" kan gi støtte og vise omsorg for både elever og ansatte
" er omgjengelig med godt humør

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby
" meget gunstige pensjons- og forsikringsordning
" mulighet for kompetanseutvikling/lederutdanning på gunstige vilkår
" et skolefaglig miljø som er opptatt av utvikling
" et tett og godt samarbeid mellom skolelederne
" lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Annet
Gran kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte, til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om det er behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Vi ber om at søkere oppgir referanser fra tidligere arbeidsforhold.
Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

De som blir ansatt, må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finnes på
www.gran.kommune.no under "Selvbetjening" og "Skjema". Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn
tre måneder.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Vitnemål og attester tas med ved innkalling til intervju.

Intervjudato: 7. mai

Søknadsfrist 30.04.2019 Utlyst dato 05.04.2019 Vårref 1607

Kontaktperson
Hilde Laderud, Enhetsleder skole, tlf: 90784063, mobil: 99641052, hilde.laderud@gran.kommune.no
Mona Mikalsen, Kommunalsjef, mobil: 40620030, mona.mikalsen@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.