Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Lærere til Sommerskole 2019

Er du student eller lærer og har lyst på en utviklende og spennende sommerjobb?

Brenner du for å engasjere elever og liker å tenke realfag på en kreativ og praktisk måte?
Da trenger vi deg!
Gran kommune skal arrangere sommerskole i uke 32 på Brandbu ungdomsskole. Målgruppen er elever på
ungdomstrinnet.

Som arbeidsgiver ønsker vi at lærerne på sommerskolen
har fagkompetanse innfor realfagsområdet og teknologi
har metodekompetanse og evne til å tenke kreativt og praktisk
har evne til å jobbe i team

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Andre egenskaper
Vi ønsker deg som har evne til å skape undring, motivasjon og positiv kommunikasjon.

Vi kan tilby
Teamjobbing
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
Spennende samarbeidspartene

Omfang
Uke 32, samt noe planleggingsstid i forkant

Mer informasjon
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på
www.gran.kommune.no under skjema.
Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Søknadsfrist 26.04.2019 Utlyst dato 11.04.2019 Vårref 1608

Kontaktperson
Guro Westhagen Sandmo, Rådgiver barnehage og skole, mobil: 91314668, guro.sandmo@gran.kommune.no
Mona Mikalsen, Kommunalsjef, mobil: 40620030, mona.mikalsen@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.