Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Hjelpepleiere/fagarbeider i hjemmetjenesten

Stilling nr 1: 80 % svangerskapsvikariat fra 1. mai 2019
Stilling nr 2: 75 % svangerskapsvikariat fra 1. august 2019
Stilling nr 3: 60 % fast stilling fra 1. juni 2019

Merk søknaden med hvilken stilling du søker på. Du kan søke på flere stillinger samtidig.

Beskrivelse av tjenestested
Hjemmetjenesten i Gran har hjemmeboende brukere i alle aldre med ulike diagnoser. Helsefagarbeiderne/
hjelpepleierne har en svært variert arbeidshverdag, og må kunne være fleksible og løsningsorienterte. Du vil få god
opplæring i alle rutiner og prosedyrer. Nyansatte blir godt i vare tatt, og du får opplæring som er tilpasset ditt behov. Vi
har fokus på faglig utvikling og kompetanseheving.

Arbeidsområde og ansvar
Yte praktisk bistand, opplæring, og omsorg til hjemmeboende mennesker som på grunn av alder, funksjonshemming,
psykisk lidelse eller andre årsaker har et særlig hjelpebehov
Delta på brukermøter og bidra med din kompetanse for å sikre at brukerne får faglig og god oppfølging
Anvende hverdagsmestring som tankesett i møte med brukere og pårørende
Bidra til å øke kvaliteten og dokumentasjonen på omsorgstjenesten gjennom bruken av rapporteringsverktøy som Profil
og Iplos
Yte tjenester i samsvar med gjeldende lover, yrkesetiske retningslinjer, regler og vedtak

Krav om utdanning/kvalifikasjoner:
Offentlig godkjenning som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider
Godkjent fagbrev fra utdanninger som godkjennes i vår tjeneste
Ha kunnskap om relevant lovverk, særlig Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Gode evner til å bygge relasjoner
Gode kommunikasjonsevner
God forståelse for yrkesetiske prinsipper

Personlige egenskaper
Fokus på brukermedvirkning
Evne til å engasjere og motivere
Være løsningsorientert, positiv og tolerant
Ansvarsbevisst
Fleksibel
Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
Gode datakunnskaper
Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby
Kurs og kompetanseheving
Gode påvirkningsmuligheter og spennende utfordringer
Et godt og positivt arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål, attester og referanser fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 06.05.2019 Utlyst dato 15.04.2019 Vårref 1609

Kontaktperson
Line Helgerud Skarstad, Tjenesteleder Hjemmetjenesten Gran, mobil: 40804156, line.helgerud.skarstad@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.