Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Ledige assistentstillinger i skole og SFO skoleåret 2019/20

Beskrivelse av tjenstested
I Gran kommune er det fra 01.08.19 ledig assistentstillinger ved Brandbu ungdomsskole, Brandbu barneskole og
Fredheim skole. Fram til skolestart kan det bli ledige stillinger på andre skoler.
Det er både vikariat og faste stillinger i ulike stillingsstørrelser.

Stillingsbeskrivelse og arbeidsoppgaver
For barneskolene kan stillingene innebære arbeid både i skoletiden og i SFO tiden. For ungdomsskolen gjelder det
bare i skoletiden.
Som assistent i skolen vil stillingene innebære oppfølging av barn med spesielle behov. Elevene vil ha behov for
oppfølging i undervisningssituasjoner og i friere aktiviteter som friminutt. Det kan også tillegges andre oppgaver som
bussfølge og hjelp under lekser. I SFO er det behov for assistenter som kan arbeide i morgentilbud fra kl 07, eller som
kan arbeide til SFO slutter kl 16.30. I SFO er det behov for ansatte som har erfaring fra organisering og ledelse av
barnegrupper. Dette kan blant annet innebære å lede ulike grupper i idrett, sang/drama eller ulike formingsaktiviteter.

Vi ønsker deg som_
- er fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget
- er løsningsfokusert, engasjert og positiv
- er fleksibel, pålitelig og en trygg og tydelig voksenperson
- tåler høyt arbeidstempo og en variert arbeidshverdag.
- er positiv, har godt humør og som kan samarbeide godt med alle i skolesamfunnet
- er glad i barn

Menn oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
- Et trivelig arbeidsmiljø
- Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
- Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på
www.gran.kommune.no under skjema.
Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 19.06.2019 Utlyst dato 05.06.2019 Vårref 1630

Kontaktperson
Inger Raastad Jåvold, Rektor Brandbu barneskole, mobil: 99641138, inger.javold@gran.kommune.no
Tommy Brenna, Rektor Fredheim skole, tlf: 61 39 20 84, mobil: 99258214, tommy.brenna@gran.kommune.no
Ragnar Kjøk Solheim, Rektor Brandbu ungdomskole, mobil: 90854415, ragnar.solheim@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.