Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Ambisiøs og fremtidsrettet leder

Vi ser etter deg som er driftig, liker utfordringer og har evne til lede. Du er en miljøskaper og inspirator med fokus på å
utvikle kultur og kompetanse. Du har evne til å tenke helhet med fokus på kontinuerlig utvikling i tjenesten og ut i
organisasjonen. Du er en person som jobber langsiktig for å sikre varige effekter av endrings- og utviklingsprosesser.

Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Da er dette stillingen for deg.

Hvordan er det hos oss?
I hjemmetjenesten i Gran har vi to varierte og faglig sterke arbeidsgrupper med brukeren og faget i fokus. Tjenesten er
delt inn i to distrikter, med to tjenesteledere. Vi drifter en aktiv tjeneste med stor endringsvilje for å opprettholde trygge
og fremtidsrettede tjenester.

Vi arbeider aktivt med kompetanseheving hos våre ansatte og med å ta i bruk fremtidsrettede løsninger. Vi ønsker å
benytte aktuell velferdsteknologi for å gi økt mestring og frihet for våre innbyggere, samt teknologi for å bedre hverdagen
for våre ansatte.

Hos oss vil du være tjenesteleder i en av distriktene i hjemmetjenesten og være en del av ett lederteam bestående av
ledere fra ulike deler av helse og omsorgssektoren. Sammen arbeider vi for å utvikle fremtidens helse- og
omsorgstjenester.  

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet være
Å ha ansvaret for daglig drift og personaloppfølging for en sone, samt faglig forsvarlig bemanning innenfor gjeldende
økonomiske rammer.
Arbeide med tjenesteutvikling og koordinering av driften i samsvar med sentrale føringer og lovverk.
HMS arbeid og avvikshåndtering.
Håndtering av digitale styringssystemer og rapporteringsverktøy.
Delta inn i ulike utviklingsprosjekter innen helse- og omsorgstjenesten.
Deltagelse i ledernettverk.

Som tjenesteleder hos oss må du ha følgende kompetanse
Vi søker deg som har høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag.
Ønskelig med lederutdanning fra høgskole eller universitetsnivå og/eller mer enn 2 års erfaring som leder.
Du har relevant erfaring innen fagområdet
Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Du har god digital kompetanse og evner å sette deg inn i nye løsninger.
Du har god økonomiforståelse.

Vi verdsetter følgende personlige egenskaper
Du har en lederstil som preges av trygghet, tydelig kommunikasjon og involvering.
Du må være god på kommunikasjon og samarbeid, samt ha evne til å motivere, engasjere og bygge relasjoner.
Du er løsningsfokusert, utviklings- og handlingsorientert.
Du er en robust og fleksibel leder.
Du bidrar med ditt gode humør og evne til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø.
Du har en stor arbeidskapasitet og kan jobbe både selvstendig og i team.
Personlig egnethet vektlegges.
Erfaring fra hjemmetjenesten vektlegges som positivt.

Hos oss vil du få
Spennende, utfordrende og utviklende oppgaver for deg som vil være leder.
Faglig sterke kollegaer og fagnettverk på tvers av enheter i helse og omsorg.
Kultur for å dele kunnskap og erfaringer med hverandre.
Lederstøtte på blant annet turnus og økonomi.
Mulighet for kompetanseutvikling og bidra inn i nye prosjekter.
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.
Trimrom for kommunens ansatte.

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.


Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 28.08.2019 Utlyst dato 06.08.2019 Vårref 1636

Kontaktperson
Anne Kjerland Slette, Enhetsleder, mobil: 93400809, anne.slette@gran.kommune.no
Line Helgerud Skarstad, Tjenesteleder, mobil: 40804156, line.helgerud.skarstad@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.