Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Undervisningsinspektør ved Brandbu ungdomsskole

Ledig fast stilling som undervisningsinspektør i 100% stilling. Stillingen er ledig fra dags dato.
Tiltredelse etter avtale.

Beskrivelse av tjenestested
Brandbu ungdomsskole har ca 260 elever, og total administrasjonsressurs er på ca 180 %. I tillegg er det sosiallærer
og rådgiver med til sammen ca 100 %, og skolekonsulent i 100 %. Skolen flyttet inn i nyrenoverte lokaler høsten 2017.

Arbeidsoppgaver
Undervisningsinspektøren vil være en del av lederteamet ved skolen. Arbeids- og ansvarsoppgaver vil bli fastsatt i
samråd med rektor, men vil blant annet kunne omfatte skoleutvikling, vikarinnkalling, innkjøp, organisering av
skolehverdagen, samt utvikling og oppfølging av planer.

Undervisningsinspektøren vil sammen med rektor lede arbeidet med å videreutvikle Brandbu ungdomsskole til en best
mulig ungdomsskole for våre elever og ansatte. Brandbu ungdomsskole søker en undervisningsinspektør som er villig
til å bidra til at våre målsettinger blir nådd. Du kan lese mer om dette på vår hjemmeside.
www.brandbu.ungdomsskole.gran.no
Det kan nevnes at Brandbu ungdomsskole høsten 2017 flyttet inn i nyrenoverte lokaler.

Søkere bør
- ha solid pedagogisk utdanning og erfaring
- erkjenne at elevenes læring og utvikling må stå i sentrum for skolens arbeid
- ha, og kunne kommunisere oppfatninger om hvordan en slik skole bør arbeide og hvordan den bør ledes
- sammen med rektor ta ansvaret for en samlet og tydelig ledelse av skolen, og påta seg spesifikke arbeidsoppgaver
  etter avtale med rektor
- har evnen til å holde oversikt og se løsningsmuligheter i ulike typer spørsmål og gjøremål
- være en åpen person som evner å kommunisere og samarbeide godt med alle i skolesamfunnet
- beherske moderne IKT-verktøy f.eks Visma Flyt Skole, Visma Flyt Timeplan o.l.
- ha ambisjoner på elevenes vegne
- være robust og ha høy arbeidskapasitet


Vi kan tilby
- gode arbeidsvilkår i en interessant stilling
- et skolefaglig miljø som er opptatt av utvikling og som arbeider ut fra en politisk vedtatt kvalitetsplan
- et tett og godt samarbeid mellom skolelederne
- kompetansegivende lederutdanning på gunstige vilkår
- en ryddig kommune med en grunnskoleadministrasjon på kommunenivå
- lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
- meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
- IA kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Referanser i tilknytning til tidligere arbeidsforhold bes oppgitt. Attester tas med ved innkalling til intervju. Aktuelle søkere
vil bli innkalt på intervju.

I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og tuberkulinprøve etter ny forskrift en forutsetning for
ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00


Søknadsfrist 26.08.2019 Utlyst dato 13.08.2019 Vårref 1638

Kontaktperson
Ragnar Kjøk Solheim, Rektor, tlf: 94826257, mobil: 90854415, ragnar.solheim@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.