Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Psykolog/ psykologspesialist 100% fast stilling

Beskrivelse av tjenestested
Gran kommune planlegger utvidelse av sin tiltakskompetanse for utsatte barn og unge, med en 100 % - stilling som
psykolog/psykologspesialist. Stillingen vil organisatorisk legges i kommunalsjefområdet Familie og Velferd, og vil
inngå i tverrfaglig tiltaksteam i tett samarbeid med bla annen psykolog, barneverntjenesten, psykiatrisk sykepleier og
foreldreveiledere i øvrige tjenester i Familiens hus.

Arbeidsoppgaver
Klinisk arbeid vil utgjøre en stor del av arbeidsoppgavene, men også prosjekt- og systemarbeid vil inngå i stillingen.
Familiearbeid, inkludert foreldreveiledning.
Utredning av psykiske lidelser og vurdering av behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Veiledning av andre faggrupper i kommunen.
Kompetanseheving på ulike temaer innen psykisk helse i Familiens hus.
Tett samarbeid med ansatte i barneverntjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten,
pedagogisk-psykologisk tjeneste, skoler og barnehager i kommunen.

Krav til kompetanse
Autorisert psykolog, fortrinnsvis spesialist i barne- og ungdomspsykologi eller familiepsykologi.
Søker bør ha erfaring med arbeid med barn, ungdom og familier.
Både erfaring med oppfølging av personer med rusbruklidelser og erfaring fra spesialist- og/eller
kommunehelsetjenesten er en fordel.
Søker må beherske moderne IKT-verktøy
Søker må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper
Vi søker en faglig oppdatert psykolog med interesse for familiearbeid og oppfølging av utsatte barn og unge, både på
system og individnivå.
Søker bør evne å kommunisere godt og skape gode relasjoner til brukere og samarbeidspartnere.
Søker bør være nytenkende, fleksibel, strukturert, selvgående og initiativrik.
Søker bør trives med tverrfaglig samarbeid.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby
Et trivelig og godt faglig arbeidsmiljø.
Mulighet for veiledning av psykolog.
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.


Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fas ved å ta kontakt
med kommunetorget på tlf 61 33 84 0.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 23.09.2019 Utlyst dato 09.09.2019 Vårref 1646

Kontaktperson
Tone Gulbrandsen, Barnevernsleder, mobil: 48029717, tone.gulbrandsen@gran.kommune.no
Janicke Brechan, Kommunalsjef Familie og velferd, mobil: 93461432, janicke.brechan@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.