Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Hadeland kulturskole søker etter kulturskolelærere

Hadeland kulturskole har egne lokaler på Granvang i Gran sentrum, med kort gange til Gran stasjon på Gjøvikbanen.
Reisetid med tog fra Oslo er ca. 70 minutter og fra Gjøvik ca. 50 minutter. Undervisningen foregår både desentralisert
ved de ulike grunnskolene i hhv. Lunner og Gran kommune samt i kulturskolens egne lokaler på Granvang.

Skolen er i et interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran kommuner, har ca. 350 elever og 17 ansatte.

Hadeland kulturskole har fra 1.1.2020 stilling ledig
Fløytelærer - 19,2 % stilling (vikariat 1.1.2020 - 31.7.2020)
- Undervisning av elever Gran jente- og guttekorps og Skolekorpset i Lunner, i grupper og enkeltvis
- Gjennomføring av forestillinger og seminarer
- Arbeid med planlegging, faglig utvikling og ulike prosjekter og forestillinger i Hadeland kulturskoles kollegium.

Kontrabass- og el-basslærer 4,7 % fast
- Undervisning av elever knyttet til Hadeland strykeorkester og kulturskolen
- Gjennomføring av forestillinger og seminarer
- Arbeid med planlegging, faglig utvikling og ulike prosjekter og forestillinger i Hadeland kulturskoles kollegium.

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning innen musikk
Pedagogisk kompetanse
Relevant erfaring
Personlig egnethet vektlegges

Vi søker positive og engasjerte lærere med glede av og interesse for undervisning i kulturskole, korps og teatergrupper.
Det forventes aktiv deltagelse i lærerkollegiet, gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe både selvstendig og
sammen med andre. Kreativitet, evne til nytenkning og fleksibel organisering av undervisningen er ønskelig. Faglig
bredde er en fordel.

Søkeren bør disponerer bil.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Ved utenlandsk utdannelse må vurdering fra norsk utdanningsinstitusjon og/eller NOKUT fremlegges.

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på
www.gran.kommune.no under skjema.
Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 15.11.2019 Utlyst dato 31.10.2019 Vårref 1662

Kontaktperson
Anders Marius Blystad, Rektor i Hadeland kulturskole, tlf: 93235117, mobil: 93235117, anders.blystad@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.