Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Psykisk helse- og rustjeneste søker ny medarbeider i 100% stilling

Vi søker
Vi søker en engasjert og fleksibel medarbeider til vårt behandling- og oppfølgingsteam.

Beskrivelse av tjenestested
Psykisk helse- og rustjeneste er en del av virksomhet Familie og velferd.

Psykisk helse- og rustjeneste omfatter Haugsbakken bo og oppfølgingstjeneste, dagsenter og behandling- og oppfølgingsteam.

Krav til kompetanse
Helse/sosialfaglig høgskoleutdanning med videreutdanning, fortrinnsvis innen rus og avhengighet.
Det er ønskelig med relevant erfaring.
Personlig egnethet vektlegges.
Det er en forutsetning at egen bil kan benyttes i tjenesten. Km. godtgjørelse gis etter Statens satser for kjøregodtgjørelse.

Arbeidsoppgaver
Behandling- og oppfølgingsteamet i psykisk helse- og rustjeneste tilbyr samtaler og oppfølging for personer med
psykiske lidelser og/eller ruslidelser eller personer i vanskelige eller kritiske livssituasjoner. Vi gir tilbud til både barn,
ungdom, voksne og familiene deres. 
Deltakelse i kommunens psykososiale kriseteam.

Personlige egenskaper
Evne til å se og forstå andre
God på relasjonsbygging
Engasjert
Fleksibel

Vi kan tilby
Et godt arbeidsmiljø
Engasjerte og dyktige kollegaer.
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 02.12.2019 Utlyst dato 08.11.2019 Vårref 1666

Kontaktperson
Marianne Granseth, Enhetsleder psykisk helse- og rustjeneste, tlf: 90216345, marianne.granseth@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.