Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Interkommunal SLT-koordinator i 50% fast stilling

SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. I arbeidet med å samordne det
kriminalitetsforebyggende arbeidet, tilbys en 50% fast stilling som SLT-koordinator.

SLT koordinatoren skal samordne det kriminalitetsforebyggende arbeidet i begge kommunene, og stimulere til samarbeid og samhandling på tvers av kommunene og mellom instanser som arbeider med barn og unge. I SLT-arbeidet brukes kunnskapsbaserte tiltak og metoder som har dokumentert virkning på de ulike utfordringsområdene.
SLT-koordinatoren skal aktivt arbeide med å søke tilskudd til å finansiere ulike typer SLT-arbeid (prosjekter o.l.), og sikre at lokale tiltak er i samsvar med nasjonale føringer og målsettinger innenfor ansvarsområdet.
SLT- arbeidet i begge kommunene organiseres som en tre-nivå modell, med en styringsgruppe, et koordineringsnivå og et utførende nivå.

SLT-koordinatoren er organisatorisk plassert i Kulturkontoret for Gran og Lunner kommuner, med rapportering til kultursjef.
Utover de oppgaver som er nevnt, har SLT-koordinator sekretariatsfunksjonen i politirådet for Lunner og Gran

Vi søker
En engasjert medarbeider som mestrer en variert arbeidssituasjon og som aktivt bidrar til utvikling og samarbeid

Arbeidsoppgaver
Helhetlig systematikk i SLT-arbeidet.
Identifisere utfordringer i lokalmiljøet.
Initiere tiltak, koordinere samordning og spre kompetanse inne rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.
Være bindeledd mellom det styrende og utøvende nivå i SLT-modellen, herunder lede en SLT koordineringsgruppe.
Koordinering og samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere.
Være kommunenes kontaktperson innen arbeidet med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
Profilering av SLT-arbeidet.
Arbeide med lokale handlingsplaner og veiledere.
Dokumentasjon og evaluering.
Opplæring og kunnskapsformidling.
Samarbeide med andre om effektivt SLT-arbeid i region.

Krav til kompetanse
Relevant høyere utdanning
Relevant erfaring / praksis kan kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner
Gjerne videreutdanning/erfaring relatert til forbyggende arbeid/rus- og kriminalitet
God evne til kommunikasjon, være strukturert og med god arbeidskapasitet.

God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Krav om politiattest

Personlige egenskaper
Evner å skape tillit og gode relasjoner.
Er en lagspiller som kan bevege deg i ulike nivåer i en organisasjon.
Gode samarbeidsevner
Evne til å arbeide selvstendig, samtidig som du har ønsker å oppnå resultater gjennom andre.
Har et klart analytisk blikk og forankrer vurderinger i kunnskap og empiri.
Er en utviklingsorientert pådriver som tenker langsiktig utvikling.
Har gjennomføringskraft og er opptatt av resultater.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune
En stilling hvor du både har handlingsrom og forventninger om måloppnåelse
Et godt og engasjert arbeidsmiljø
Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter


Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 30.01.2020 Utlyst dato 09.01.2020 Vårref 1679

Kontaktperson
Inger Reidun Fleischer, Fagansvarlig SLT, tlf: 91518823, mobil: 91518823, Inger.Reidun.Fleischer@gran.kommune.no
Camilla Jarlsby, Enhetsleder kultur, mobil: 91686631, camilla.jarlsby@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.