Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Barnehagelærer i Bjørklund barnehage- 100 % stilling

Engasjement ut barnehageåret 2019-2020, med mulighet for forlengelse og fast stilling.

Vi søker barnehagelærer
Er du utdannet barnehagelærer og har lyst til å bidra til utvikling av det pedagogiske tilbudet i
Bjørklund barnehage i Gran?


Bjørklund barnehage er en utvidet enavdelings kommunal barnehage. Vi holder til i et skolebygg som ble nyrenovert
2018-2019. Vi har store innearealer hvor vi blant annet har egen gymsal. Vi er i landlige omgivelser som gir tilgang til
lek, fysisk aktivitet og opplevelser i naturen, her har vi og egen lavvoplass som vi benytter ukentlig.

Satsningsområder
Våre satsingsområder er språk, livsmestring, tilstedeværende voksne.

Gran kommune satser på kompetanseutvikling, bla. livsmestring ifht robuste barn, språk og sosiale ferdigheter.
Barnehagene har eget spes.ped. team og vi får jevnlig veiledning fra PPT.

Arbeidsoppgaver
Vi ønsker oss deg som først og fremst har et stort hjerte for barn og som ser viktigheten av lek. Som barnehagelærer
må du ha gode lederegenskaper, du må evne å samarbeide og kunne reflektere over egen praksis med øvrig
personale på avdelingen. Humor, arbeidsglede og stå på vilje er viktige egenskaper for å bygge et godt, utviklende og
endringsvillig arbeidsmiljø.

Krav til kompetanse
Barnehagelærerutdanning.

Personlige egenskaper
Engasjement, utviklingsvilje, gode lederegenskaper, samarbeidsevne og fleksibilitet, samt lekenhet og glad i uteliv.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på
www.gran.kommune.no under skjema.
Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 30.01.2020 Utlyst dato 10.01.2020 Vårref 1678

Kontaktperson
Nina Rognlid, Pedagogisk leder, mobil: 913 82 206, nina.rognlid@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.