Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Ergoterapeut - svangerskapsvikariat i 100% stilling

Ledig svangerskapsvikariat i 100% stilling fra 25.03.2020 til 01.03.2021 med mulighet for noe forlengelse.

Beskrivelse av tjenestested
Ergo- og fysioterapitjenesten er en del av enhet for forebygging og utvikling i Helse- og omsorg. Det er en avdeling med
tre ergoterapeuter, fem fysioterapeuter, to hjelpemiddel teknikere, en sykepleier og hverdagsrehabilteringsteam
bestående av en ergoterapeut og en fysioterapeut.

Vi søker
En tydelig og faglig engasjert ergoterapeut som vil bruke sin kunnskap og kompetanse til beste for kommunens
befolkning. Du evne å jobbe målrettet og selvstendig så vel som i tverrfaglig team og være fleksibel når situasjonen
krever det.

Arbeidsoppgaver
Funksjonsvurdering/kartlegging
ADL-trening
Hjemmebesøk
Hjelpemiddelformidling
Tilpassing av bolig
Rehabilitering/habilitering
Tverrfaglig samarbeid
Veilednings- og undervisningsoppgaver overfor brukere, pårørende og andre faggrupper
Synskontakt i kommunen

Krav til kompetanse
Offentlig godkjent ergoterapeut
God norsk kunnskap både skriftlig og muntlig
Sertifikat kl B

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt i vurderingen.

Vi kan tilby
Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et aktivt og positivt arbeidsmiljø
Fleksitid
Avdelingen disponerer 2 biler
Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale. Stillingen er plassert i st. kode 6517
Du vil få nødvendig opplæring

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under selvbetjening og
skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 05.02.2020 Utlyst dato 10.01.2020 Vårref 1681

Kontaktperson
Kjersti Høibø Tysland, Enhetsleder, mobil: 93691911, kjersti.tysland@gran.kommune.no
Torun Ekeløf, Ergoterapeut, mobil: 41503762, torun.ekelof@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.