Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Lærlingplasser høst 2020

Vi kan tilby læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefagarbeiderfaget og som institusjonskokk.

Gran kommune har lang erfaring med å være lærebedrift. Læretiden din i bedrift består av opplæringstid og verdiskapingstid. Vi har mange dyktige veiledere som vil gjøre så godt de kan for å hjelpe deg til å bli en god fagarbeider.
Ønsker du deg læreplass i de fagene vi tilbyr, søk hos oss!

Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Ønsker du å jobbe med barn og ungdom?
Da kan vi tilby deg en spennende læretid innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget med faglige utfordringer, i et aktivt og trivelig arbeidsmiljø. Hos oss får du prøve deg både i barnehage, SFO og på barneskole.

Helsearbeiderfaget
Hvis du blir helsefagarbeiderlærling i Gran kommune får du mulighet for en fleksibel og spennende læretid.
Hos oss får du prøve deg på sykehjem, i hjemmetjenesten og i tilrettelagte tjenester i boliger.
I tillegg gir vi deg mulighet til å få et innblikk i dagsenter, arbeids- og treningssenter.

Institusjonskokk
Som kokkelærling hos oss, får du prøve deg på kjøkkenet på Skjervum og Marka helse og omsorgssenter. Her lager vi
mat til cirka 200 personer/ brukere hver eneste dag. Vi lager også mat til personalkantiner rundt i Gran kommune.

Vi søker etter deg som
- er motivert og lærevillig
- har gode samarbeidsevner
- tar initiativ
- er pliktoppfyllende

Som lærling hos oss vil du
- Få spennende og varierte arbeidsoppgaver
- bli en del av arbeidsfellesskap med engasjerte og kompetente medarbeidere
- Bli belønnet med gode pensjons- og forsikringsordninger
- få lønn som fagarbeider for verdiskapningsdelen av læretiden

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med Gran kommune på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 11.03.2020 Utlyst dato 10.02.2020 Vårref 1691

Kontaktperson
Wenche Lien, Fagansvarlig barne- og ungdomsarbeider, mobil: 91598032 Wenche.Lien@gran.kommune.no
Signe-Marie Fronth Johansen, Fagansvarlig kokk, mobil: 90681950, signe.marie.johansen@gran.kommune.no
Heidi Lervåg, Opplæringsansvarlig, heidi.lervag@gran.kommune.no
Bodil Bakken, Fagansvarlig helsefagarbeider,  mobil: 91699220, bodil.bakken@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.