Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Rådgiver i PP-tjenesten 80-100 % stilling

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Gran kommune har ledig inntil to stillinger på 80-100 prosent med tiltredelse fra 01.04.20 og ved skolestart august 2020.

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre
Er du raus med smilene, både overfor kolleger og innbyggere du skal samarbeide med?
Er du proff, har relevant kompetanse til jobben og holder deg oppdatert på faget ditt?
Er du praktisk og finner gode løsninger for å utvikle tjenesten videre?

I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som
er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid
er opptatt av og har innsikt i system-arbeid
har innsikt i PPTs rolle og ansvar 
har gode evner til å samarbeide med andre og bygge relasjoner
evner å sette i gang og innarbeide nye arbeidsformer
behersker å jobbe både selvstendig og i team
trives i en arbeidshverdag med høyt tempo

Ønsket kompetanse
Du som søker har fortrinnsvis:

utdanning på masternivå innenfor pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
relevant utrednings- og testkompetanse
erfaring med veiledning og utviklingsarbeid
erfaring fra PPT, skole eller barnehage
sertifikat i klasse B og muligheten til å disponere egen bil i tjenesten

Vi er særlig interessert i å knytte til oss personer med bred erfaring fra skoleområdet, gjerne i form av erfaring som lærer.

Hvordan er det hos oss?
I Gran er PPT organisert under kommunalsjef-området barnehage og skole. PPT er lokalisert i Familiens hus, sammen med administrasjonen for barnehage og skole, spesialpedagogisk team, barneverntjeneste, psykisk helse- og rustjeneste, kommunepsykolog og helsestasjon. Dette gir et rikt fagfellesskap med mulighet for samarbeid på tvers av fag.

Vi i PPT består av 6,8 årsverk. Vi har ansvar for sakkyndige utredninger i barnehage, grunnskole, voksenopplæring og
logopedtjeneste. I tillegg deltar PPT aktivt i systemisk arbeid, som for eksempel deltakelse i konsultasjonsteam for
barnehagene, i ressursteam på skolene og i nettverk med kommunens spesialpedagoger.

I PPT er vi opptatt av å utvikle en tjeneste som vektlegger veiledning, utvikling og systemarbeid i skoler og barnehager.
Vi samarbeider tett med våre samarbeidspartnere, både internt og utenfor kommunen.

Hos oss vil du få arbeidsoppgaver som:
testing og utredningsarbeid
veiledning både på individ- og systemnivå
sakkyndighetsarbeid
være med å jobbe i systemrettetarbeid med skole og barnehage

I dag er tjenesten organisert slik at PP-rådgiverne har fordelt barnehager og skoler som de har hovedansvar for. Hvis
du har relevant kompetanse og interesse knyttet til veiledning på systemnivå, kan en annen organisering være aktuell
for deg.

Dette får du hos oss:
gode arbeidsvilkår med fleksitid og rom for å legge opp noe av arbeidsdagen selv
faglige utfordringer hvor du får jobbe med både individ- og systemsaker
hyggelige, blide og rause kolleger som ser hverandre og vil hverandre vel
et spennende fagfelleskap i Familiens hus hvor vi bygger felles kompetanse
et godt etablert tverrfaglig samarbeid i kommunens inntaksteam meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Informasjon til deg som søker

 

Søknadsfrist 05.03.2020 Utlyst dato 11.02.2020 Vårref 1692

Kontaktperson
Anette Brørby Bergsrud, Leder PP tjenesten, mobil: 90132199, Anette.Brorby.Bergsrud@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.