Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Rørlegger, Eiendomsavdelingen - 100 % stilling

Gran kommune søker ny rørlegger i 100% fast stilling til Eiendomsavdelingen.

Beskrivelse av tjenestested
Eiendomsavdelingen forvalter Gran kommune sin eiendomsmasse på ca. 100 000 m2 som fordeler seg på om lag 15 000 m2 bolig og 85 000 m2 formålsbygg. Avdelingen utfører varierte tjenester innen arbeidsområdene drift, vedlikehold
og forvaltning av eiendomsmassen samt prosjektledelse ved rehabilitering og nybygg prosjekter.

Eiendomsavdelingen ble fra 1.1.2018 organisert under kommunalsjefområde Kultur og samfunn.
Avdelingen ledes av eiendomssjef.

Arbeidsoppgaver
Vi søker en person med allsidig praksis innen rørleggerfaget til å foreta vedlikeholdsarbeider på vår bygningsmasse.
Arbeidstiden er for tiden fra kl. 0700 - 1430.

Krav til kompetanse
Det er ønskelig med fagbrev, men allsidig praksis og andre kvalifikasjoner vil bli tillagt like stor vekt.
Søkere må ha førerkort for personbil og stille egen bil til disposisjon i tjenesten, godtgjørelse gis etter statens tariff.
Aktuelle arbeidsoppgaver for den som ansettes er tilsyn med og foreta vanlig vedlikehold av all bygg- og anleggsmasse ved eiendomsavdelingen.
Fagarbeideren er en viktig ressurs for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer.
Den som ansettes må påregne å arbeide også utenfor sitt eget fagområde.
Eiendomsavdelingen bruker elektronisk registrerings og oppfølgingssystem (Ik-bygg) for arbeidsoppdrag til fagarbeiderne, dette forutsetter en viss kunnskap i bruk av dataprogrammer.


Personlige egenskaper
Det er blant annet viktig å kunne vise initiativ, ha et omgjengelig vesen og kunne planlegge sin egen arbeidsdag.
Fagarbeiderne i eiendomsavdelingen er delt i en håndverksgruppe og en teknisk gruppe, og har et nært samarbeide.

Vi kan tilby

  • Et trivelig arbeidsmiljø
  • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale


Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.