Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 600 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40
minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen
er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt særegne kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig
jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode
muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er
Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. www.gran.kommune.no

Sommerjobb Eiendomsavdelingen

Beskrivelse av tjenestested

Eiendomsavdelingen har blant annet ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendoms- og bygningsmasse (skoler, barnehager, sykehjem, boliger, kulturbygg, rådhus m.m.).

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter flere ansatte til maling, beisning og annet forefallende arbeid.

Arbeidsperioden vil være fra uke 25 til uke 34.

Krav til kompetanse

Det er en fordel, men ikke noe krav, at søkere har førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

Pålitelig og innsatsvilje.

Vi kan tilby

Et trivelig arbeidsmiljø

Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger

Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.

Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med Gran kommune på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Kontaktperson

Svein Svartaas, Fagleder vedlikehold, tlf: 41923633, mobil: 41923633, svein.svartaas@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.