Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 640 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og postiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Fastlegehjemmel - svangerskapsvikariat - Brandbu legegruppe

Er du lege og ønsker å jobbe i et aktivt og utviklende fagmiljø?

Brandbu legegruppe har ledig fastlegehjemmel i forbindelse med et svangerskapsvikariat i perioden 10.12.2020 - 04.08.2021.

Beskrivelse av tjenestested

Brandbu legegruppe er et av tre legesentre i Gran kommune. Kommunen har 13 fastlegehjemler. Brandbulegegruppe er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis. Det er fem engasjerte leger, turnuskandidat og dyktig og stabilt hjelpepersonell. Det er ansatt bioingeniører og sykepleier slik at det er god standard på laboratorietjenester og faglig godt tilbud med bl.a egne diabetes kontroller med sykepleier og lege. I samarbeid med Universitetet i Oslo er det medisinerstudenter plassert i 6 uker vår og høst. Forskningsnettverk er i ferd med å bli etablert. Det er et godt kollegialt miljø. Det er svært godt samarbeid med spesialist helsetjenesten og med kommunale instanser som hjemmesykepleie, NAV, barnevern og helsestasjon. Sykehuset Innlandet Gjøvik har lokalt spesialisthelsesenter i Gran.

Legegruppen er beliggende i Brandbu i attraktive lokaler og har en velutstyrt lab, oppdatert datapark, CGM journalsystem, videre tilknytning Norsk helsenett, det er tatt i bruk videokonsultasjoner og hjemmekontorløsning, Melin Medical betalingsterminal. En av legene skal ha barn og går ut i permisjon i desember. Hun har en vel etablert liste med 1000 pasienter.

Vi søker

Vi søker etter en entusiastisk og samarbeidsvillig lege. Dersom du ønsker å arbeide en periode i en fastlegepraksis med et aktivt, engasjerende og utviklende fagmiljø, er dette fastlegevikariatet for deg. Nå har du mulighet til å prøve deg uten å binde deg for mer enn en periode.

Arbeidsoppgaver

Allmennlegepraksis med avtale med Gran kommune iht. ASA 4310 Rammeavtalen. Listetaket er i dag på 1 000 pasienter. Det er spennende kommunale oppgaver ved kommunens helsestasjon knyttet til hjemmelen, 4 timer pr uke.

Det er pliktig deltakelse i legevakt: Mellom kl. 08-15 mandag-fredag mottas øyeblikkelig hjelp ved de respektive legesentrene. I helg og på kveld er det 18.delt legevakt i nye lokaler sammen med Lunner kommune. Dyktige legevaktsykepleiere er til stede under hele vakttiden. Lunner og Gran legevakt er samlokalisert med ambulanse, brann og politi.

Alle netter fra kl. 23-08 er det ca. 30-delt legevakt i Gjøvik (Interkommunal legevakt for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland).

Den nye fastlegen forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med legesenteret og betingelsene må derfor avtales med legesenteret i tråd med gjeldende avtaleverk. Du inngår vikar avtale med legen som skal ut i permisjon.

Krav til kompetanse

Du må gjerne være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin, være ferdig med LIS 1 uten å ha bestemt om du går videre med allmenn medisin.

Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

Personlig egnethet og evne til samhandling vil bli vektlagt ved tildeling

Det er en fordel om du har med kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten

Vi kan tilby

Et godt og utviklende faglig miljø både i legesenteret og blant legene for øvrig, med allmennlegeutvalg og en trivelig lokal legeklubb. Jevnlige møteseriemøter med ulike sykehusavdelinger. For ikke-spesialister/ lege i spesialistløp kan påregnes tilrettelegging for videreutdanning til spesialitet i allmennmedisin.

Det er et godt sosial miljø på senteret. Lokalt er det gode fritidstilbud og turmuligheter, men også kort veg til Gjøvik, Hønefoss og Oslo.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommunes hjemmeside.

Trenger du hjelp til utfylling, kan du kontakte Gran kommune på tlf 61 33 84 00.

 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

 

Kontaktperson

Marianne Heier Nappen, Fastlege Brandbu legegruppe, mobil: 91802260, mariannenappen@hotmail.com

Bente Gauslaa, Fastlege Brandbu legegruppe, mobil: 91321663, bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no