Gran kommune

Jobber fra Gran kommune

Sommerjobb Eiendomsavdelingen
Norge/ Innlandet/ Gran
Renhold, vedlikehold og renovasjon -> Vaktmestertjenester
Utløpsdato: 20 apr 2020
Rektor ved Trintom skole
Norge/ Innlandet/ Gran
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 13 mar 2020
Sommerjobb Teknisk drift - Vann og Avløp (V/A)
Norge/ Innlandet/ Gran
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 13 mar 2020
Sesongjobb Kultur og samfunn avdeling Samferdsel og Park
Norge/ Innlandet/ Gran
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 8 mar 2020
Rørlegger, Eiendomsavdelingen - 100 % stilling
Norge/ Innlandet/ Gran
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 12 mar 2020
Rådgiver i PP-tjenesten 80-100 % stilling
Norge/ Innlandet/ Gran
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning
Utløpsdato: 5 mar 2020
Lærlingplasser høst 2020
Norge/ Innlandet/ Gran
Helse og Sosial
Utløpsdato: 11 mar 2020
Kultursjef
Norge/ Innlandet/ Gran
Kultur, idrett og organisasjoner
Utløpsdato: 15 mar 2020
Sykepleiere til sommerferieavvikling uke 26-33
Norge/ Innlandet/ Gran
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 apr 2020