Grong kommune

Kommunalsjef - helse, omsorg og velferd

Kommunene Grong og Namsskogan har etablert et samarbeid om overordnet ledelse av fagområdet helse, omsorg og velferd. Samarbeidet medfører at Namsskogan for tiden kjøper kommunalsjef fra Grong kommune 

Fra 01.09.2018 vil nåværende kommunalsjef fratre med pensjon og Grong kommune lyser derfor ut ledig 100 % stilling som kommunalsjef for helse, omsorg og velferd (st.nr. 09/18).

Kommunalsjefen er en del av rådmannens ledergruppe i både Grong og Namsskogan og utøver for rådmannen den strategiske ledelsen innenfor sitt fagområde. Kommunalsjefen har per tiden ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende virksomheter: Pleie- og omsorg, miljøarbeidertjenesten, fysioterapi, helsestasjon, psykiatri, ungdomsarbeid, legetjenesten, NAV og flyktningetjenesten. Med bakgrunn i det interkommunale samarbeidet, må det for tiden påregnes en arbeidsomfang tilsvarende 40 %, med minimum en dag per uke i Namsskogan

Stillingens hovedarbeidsområder omfatter:

Bistå rådmannen i rådmannens oppfølgingsansvar på avdelingsnivå, herunder:

 • Kommunal planlegging inkl. utarbeidelse av kommuneplaner, budsjett- og økonomiplan, rammeplaner og kommunedelplaner
 • Rapportering, årsmelding og resultatkontroll
 • Organisasjonsutvikling og generelt utviklingsarbeid
 • Veilede avdelingene
 • Koordinering innenfor eget ansvarsområdet
 • Kontakt med andre kommuner og offentlige myndigheter på administrativt nivå inkl. oppfølging av statlige rammebetingelser
   

Kompetanseområder:

 • Høyere utdanning på minimum bachelor-nivå som er relevant for ansvarsområdet
 • Lederutdanning og ledererfaring helst fra offentlig sektor som er relevant for ansvarsområdet og gjerne fra strategisk toppledernivå 
 • Kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • Samfunnsengasjert person
   

Leder- og personlige egenskaper:

 • Er en trygg, tydelig og synlig leder med stor gjennomføringsevne
 • Er inkluderende, initiativrik og utviklings- og endringsorientert
 • Kommuniserer godt og har evne til å motivere og begeistre andre
 • Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder
 • Evner å prioritere og klare å dra sammen komplekse saksfelt og prioritere de viktigste elementene.
   

Vi kan tilby:

 • En spennende og utfordrende stilling i utviklingsrettede organisasjoner
 • Aktivt og spennende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og attraktiv pensjonsordning

Ved spørsmål om stillingen, kontakt rådmann Svein Helland (telefon 91608290). Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet, jf. offentlighetsloven § 25. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 31. mars 2018.

Link til elektronisk søknadsskjema.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.