Grong kommune

Kulturvaktmester - kulturhuset Kuben

Vi har ledig 30 % midlertidig stilling i ett år, med mulighet for forlengelse/ senere fast tilsetting, som kulturvaktmester knyttet til kultursatsinger og kulturhuset Kuben (st.nr. 11/18). Tiltredelse etter avtale

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Oversikt, vedlikehold, leverandørkontakt og service, innkjøp og rutiner for lagring, montering og bruk av sceneteknisk utstyr, samt rutiner og sikkerhet rundt rigger, sceneutstyr og maskiner, knyttet til konsert- og teatersalen Symfoni Namsen i Kulturhuset Kuben.
 • Scenetekniske forberedelser, tilstedeværelse og etterarbeid ved arrangement som utfører der kommunen selv er arrangør og mottak og tilrettelegging som «husets kjentmann» for eksterne arrangører (både teknisk personell og kulturaktører) i henhold til kontraktbetingelser og god standard fra vår side
 • Grunnleggende ferdigheter på (digital) lyd-, lys- og sceneteknikk i teater- og konsertsalen Symfoni Namsen. Grunnleggende ferdigheter skal kunne gi utgangspunkt for videre opplæring og kursing ved ev. forlengelse/ varig arbeidsforhold.
 • Oversikt over funksjonalitet og tilrettelegging av øvrige kultur-, aktivitets- og møtefasiliteter i kulturhuset
 • Vertsrolle og servicearbeider ved enkelte arrangement hvor avdelingsleder kultur ikke er til stede eller flere representanter fra Kulturhuset/ Grong Kommune er nødvendig
 • Ledelse og organisering av frivillige grupper knyttet til huset som «Kuben Vert», «Kuben Senior» og «Kuben Backstage» sammen med avdelingsleder kultur
 • Andre oppgaver knyttet til større kulturarrangement som billettsalg, plakatoppklistring, distribusjon av informasjon m.m.
 • Flytende oppgaver som fordeles og utføres i et kulturteam som per tid består av virksomheter som Kulturhuset Kuben, Musikk- og Kulturskole, Bibliotek, Ungdomsklubb og øvrig kulturansvar/ arrangement i kommunen.
 • Rapportere til nærmeste overordnede som er avdelingsleder kultur.

Andre oppgaver innenfor kultursektor og drift av kulturhuset kan bli tillagt stillingen som følge av f.eks. kvalifikasjoner eller organisatoriske endringer. Vi søker etter en ansatt med stor fleksibilitet når det gjelder arbeid på kveldstid og helger, og tilpasning i forhold til lavaktivitet rundt skoleferier og aktivitetstopper høst og vinter.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter medarbeider med realkompetanse på drift og teknisk utføring i moderne og komplekse scene-, lyd- og lysanlegg.
 • Bred kjennskap til ulike kulturaktører, kulturuttrykk, kulturforståelse- og arrangementskompetanse er svært viktig.
 • Praktiske ferdigheter for materialer, redskaper, konstruksjoner er nødvendig
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid vil bli vektlagt.
 • Evne til å formulere seg godt skriftlig og muntlig, samt personlige egenskaper til å presentere Kulturhuset Kuben etter våre standarder om gjestfrihet, sikkerhet og anstendighet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

Godt arbeidsmiljø i et kulturteam med arbeidssted på kulturhuset Kuben. Arbeidstider og lønn etter avtale. God pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. 6 mnd. prøvetid. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Ved spørsmål om stillingen, kontakt avdelingsleder kultur Trond Martin Sæterhaug (telefon 99612998).  

Søknadsfrist: 30. april 2018.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.