Grong kommune

Miljøterapeut 100 % fast stilling

Ved miljøarbeidertjenesten, avdeling for enslige mindreårige flyktninger er det ledig 100 % stilling som miljøterapeut fra 1. juli 2018 (st.nr. 22/18). Grong Kommune bosetter enslige mindreårige flyktninger.
Dersom du ønsker en ny og spennende utfordring, der du får muligheten til å arbeide systematisk og målrettet med ungdom med behov for omsorg og veiledning, så oppfordrer vi deg til å søke arbeid hos oss. 

Vi søker etter en miljøterapeut med hovedansvar for helseoppfølging, og som kan gi ungdommene god veiledning ,omsorg, utvikling og integrering i lokalmiljøet og det norske samfunn.

KVALIFIKASJONSKRAV TIL SØKERE:

  • 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning 
  • Erfaring med og interesse for å arbeide i nær samhandling med ungdom
  • Tilstrekkelig god helse til å kunne delta på fysisk aktivitet sammen med ungdommene
  • Flerkulturell forståelse
  • Erfaring fra arbeid med enslige mindreårige flyktninger og/eller ungdomsarbeid 
  • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper vil bli spesielt vektlagt.

Ved spørsmål om stillingen, kontaktes avdelingsleder miljøarbeidertjenesten, Bente Fiskum,  tlf: 954 73 979. E-post: , eller fagansvarlig / koordinator enslige mindreårige flyktninger, Siv Anita Laugen Pettersen tlf:er 907 14 184, e-post: .

Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som finnes på Grong kommunes nettside, www.grong.kommune.no. Søknadsfrist: 30. april 2018.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.