Grong kommune

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Indre Namdal barnevern og pedagogisk/psykologisk tjeneste
Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa.

Pb. 162, 7871 Grong - epost: , tlf. 910 02 990

Indre Namdal barnevern- og PPT er en interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Snåsa. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten og PPT er samorganisert med felles administrativ leder og fagledere for PPT og barnevern.

Indre Namdal PPT er en gjennomgående tjeneste. Tjenesten er en hjelpeinstans for foreldre, skoler og barnehager i kommunene i Indre Namdal, samt for Grong videregående skole, i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. Tjenesten skal være behjelpelig med tilrettelegging for et godt læringstilbud til barn, unge og voksne med særskilte behov. PPT veileder ansatte i barnehage og skole, både på individ- og systemnivå.

Ønsker du å være med og videreutvikle vår organisasjon, jobbe med interessante faglige utfordringer og motverte kolleger, så er du personen vi leter etter

Pedagogisk psykologisk tjeneste har følgende stillinger ledig:

 • 100% fast stilling (st.nr. 20/18)
   
 • Vikariat inntil 65 % i ett år fra 1. august 2018 (st.nr. 21/18).
   

Vi ønsker en ny medarbeider som har skolefaglig erfarings- og utdanningsbakgrunn, master eller annen relevant utdanning og erfaring innenfor det spesialpedagogiske feltet, samt kjennskap til endrings- og organisasjonsutvikling. Det er ønskelig med veiledningskompetanse.

Vi tilbyr: varierte arbeidsoppgaver, mulighet for veiledning i samhandling med øvrige ansatte, deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid, tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiverstillingen byr på mange og varierte arbeidsoppgaver som: utredning/kartlegging, rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid, i tillegg til teamarbeid/nettverksarbeid
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver
 • En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår på VK (videokommunikasjon)

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • God til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Kreativ og initiativrik
 • Kvalitetsbevisst
 • God digital kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi eller tilsvarende, fortrinnsvis på masternivå
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse
 • Høy prosess – og veiledningskompetanse
 • God kompetanse og erfaring fra barnehage- og/eller skolesektor er ønskelig
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel
 • God system – og forvaltningskunnskap

Søkere til stillingene må ha evne til systematisk, strukturert og målrettet arbeid. Personlig egnethet vektlegges der fokus vil være evne til samarbeid, selvstendighet i arbeidet, god skriftlig og muntlig framstilling og evne til å ta vare på arbeidsmiljøet.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk eller fagleder PPT Irene Opdal, tlf. 910 029 90.

Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd.

Felles elektronisk søknad sendes for begge stillinger, men hvilken av stillingene det søkes på må oppgis i søknaden.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.