Grong kommune

Ledige stillinger i barnehagene

Barnehagene i Grong har følgende stillinger ledig fra høsten 2018:

Ekker barnehage

  • 100% fast stilling som styrer, med forbehold om at organisasjonsplan blir vedtatt.

 

Barnehagelærer: 290 % faste stillinger (st.nr. 17/18) og 180 % vikariat (st.nr. 18/18), fordelt slik:

Ekker barnehage:

  • 50% fast stilling som barnehagelærer
  • 100% vikariatstilling som barnehagelærer barnehageåret 2018/19

Harran barnehage

  • 50% fast stilling som barnehagelærer

Bergsmo barnehage

  • 70% fast stilling som barnehagelærer

Rønningen barnehage

  • 100% fast stilling som barnehagelærer
  • 20% fast stilling som barnehagelærer
  • 80% vikariatstilling som barnehagelærer t.o.m. 31.12.18

Felles elektronisk søknad sendes for begge stillinger, men hvilken av stillingene det søkes på må oppgis i søknaden.

Felles for alle barnehagene:

  • Eventuelt andre stillinger som barnehagelærer/fagarbeider/assistent som måtte bli ledige i forbindelse med oppstart høsten 2018 (st.nr. 19/18).

Det tas forbehold om ev. endringer. Ved spørsmål om stillingene i kontaktes Monika Sæther (41289587) eller Ingri Gartland (95090209).

Felles for stillingene: Utdanning i forhold til gjeldene lover og forskrifter.Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd.

 
Søknadsfrist 30. april 2018.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.