Grong kommune

Lærere Grong barne- og ungdomsskole

Lærere ved Grong barne- og ungdomsskole:

  • 100% vikariat skoleåret 2018/19 (st.nr. 12/18)

Grunnskolelærer 1.-7: Norsk, matematikk, engelsk, ønskelig med kjennskap til analysemodellen og erfaring som kontaktlærer.

  • 100% vikariat fra 01.09.2018-31.07.2019 (st.nr. 13/18)

Grunnskolelærer 1.-7: Grunnleggende lese/skriveopplæring, gjerne kunst og håndverk i fagkretsen.  Ønskelig med erfaring som kontaktlærer.

  • I tillegg kan det bli ledig inntil 2 faste lærerstillinger.

Ønsket kompetanse: Grunnskolelærerutdanning 5.-10. med engelsk, norsk og kunst og håndverk eller musikk i fagkretsen.
 

Felles elektronisk søknad sendes for stillingene, men hvilken av stillingene det søkes på må oppgis i søknaden.

Andre stillinger:

  • Ev. andre stillinger som lærer i grunnskole/voksenopplæring som måtte bli ledig i forbindelse med oppstart høsten 2018(st.nr. 15/18)

Menn oppfordres til å søke. Ved spørsmål om stillingene kontaktes rektor Aslaug Pettersen, tlf 74330803 / 91788383.

Utdanning i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Den som tilsettes må framlegge politiattest av nyere dato. Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. God pensjonsordning, med 2% pensjonsinnskudd.

 
Søknadsfrist 30. april 2018.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.