Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og tilbyr både polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

Kokk m/fagbrev i 66,90 % stilling

Hovedfunksjon i stillingen er tilberedning av god og næringsrik mat til pasienter i døgnbehandling.

Stillingen er plassert i linje under kjøkkensjef og inngår som del av et helhetlig team i kjøkken- og renholdsavdelingen og innebærer arbeid hver 3.helg.

Som kokk m/fagbrev og del av et team inngår også ansvar for bl.a:

 • Ik-mat  
 • Menyplanlegging med kvalitetssikret næringsinnhold generelt og spesialtilpasset kost etter behov
 • Kostundervisning og kostsamtaler med pasienter ved behov
 • Varelevering og varerotasjon
 • Mentor for nyansatte

Kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Evne til å sette kvalitet og service i sentrum
 • Evne til samarbeid og systematisk og selvstendig arbeid
 • Pålitelig/ansvarsbevisst
 • Omgjengelig/positiv og evne til og løfte kolleger både sosialt og faglig

 Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert jobb
 • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

En forutsetter god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Tiltredelse snarest etter avtale. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kjøkkensjef Synnøve S. Spilde på telefon 52 73 30 00.

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Søknadsfrist: 5.november 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.