Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen eies av Blå Kors Norge. Institusjonen tilbyr polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

Vi søker ferievikarer - Lege

Lege med lisens til vårt behandlerteam i perioden 25.juni til og med 22.juli.

Stillingen som lege inngår som del av den samlete legetjenesten ved institusjonen og utgjør et sentralt element i det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte pasient. Stillingen er tillagt både direkte behandlingsmessige, rådgivende og konsultative oppgaver. 

 • Medisinsk ansvar for inntak, behandling og utskrivning av døgnpasienter i henhold til nærmere avtalt oppgavefordeling med institusjonens øvrige leger. Deltakelse i kliniske møter og rapportrutiner knyttet til dette etter behov.
 • Direkte bidrag med diagnostikk og medisinsk behandling av både polikliniske og innlagte pasienter der andre er hovedbehandlere:
  • I forhold til innlagte pasienter samordnes det medisinske ansvaret med institusjonens øvrige leger i samråd med og på delegasjon fra avdelingsoverlege
  • I forhold til polikliniske pasienter samordnes det medisinske ansvaret også med pasientens fastlege.
 • Bistå med viderehenvisning til annen spesialisthelsetjenesten når dette er nødvendig
 • Deltakelse i behandlingsmøter om pasienter

Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert jobb.
 • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. 

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

En forutsetter god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.
For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Søknadsfrist: 18.februar 2018

Nærmere henvendelse om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. overlege R. Engløkk på telefon 52 73 30 00.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.