Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen eies av Blå Kors Norge. Institusjonen tilbyr polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

Vi søker ferievikarer - Miljøterapeuter

Miljøterapeuter med 3 årig helse - og sosialfaglig kompetanse til vår døgnseksjon.

Døgnseksjonen består av 33 døgnplasser fordelt på enhet for stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet. I tillegg kommer dagenhet med 5 plasser.

Miljøterapeutstillingen er plassert i døgnseksjonen og dagenheten og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med  sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Personalet i teamet går turnus på dag, kveld, natt og helg.

Studenter innenfor 3 årig helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert.

Vi kan tilby:

  • En spennende, utfordrende og variert jobb.
  • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
  • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. 

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.
En forutsetter god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Søknadsfrist: 18.februar 2018

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder Anette Østebø eller ass.avd.leder Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.