Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen eies av Blå Kors Norge. Institusjonen tilbyr polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

Ferievikarer - Kjøkken/renholdsavdelingen

For perioden 25.juni til 19.august søkes:

Kokk

2 - 80 % stillinger fortrinnsvis for kokk med fagbrev. Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan bli vurdert. Personalet i avdelingen går i turnus dagtid og helg.

Renholder:

80 % stilling fortrinnsvis som renholder med fagbrev. Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan bli vurdert.  Personalet i avdelingen går dagtid.

Vi kan tilby:

  • En spennende, utfordrende og variert jobb.
  • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
  • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.
En forutsetter god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Søknadsfrist: 18.februar 2018

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kjøkkensjef Synnøve S. Spilde på telefon 52 73 30 00.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.