Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende  tilbud, både organisatorisk og faglig.

Psykolog/psykologspesialist

Vi søker etter psykolog/psykologspesialist til vårt behandlerteam.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester og egen vurderingsenhet, døgnseksjoner og dagenhet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; - dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.  Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler også følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Behandlerteamet består i dag av 5 psykologspesialister, 4 psykologer, 1 psykiater, 1 lege og 3 fagkonsulenter. Den utlyste stillingen inngår i dette teamet.

Døgntilbudet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet. Av disse er to brukerstyrte senger og 3 plasser utformet som et spesialisert tilbud til gravide og sårbare familier med små barn. Til de spesifikke døgn- og dagfunksjonene er det knyttet et eget tverrfaglige behandlerteam bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger; samt lege. Dagenheten har 5 plasser som aktivt inngår som del av den sekvensielle behandlingskjeden.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning.  Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Blå Kors Haugaland A-senter kan tilby et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt. 
Menn oppfordres til å søke stillingen.

Lønn i hht gjeldende tariff.

Ønsket tiltredelse 1.mai 2019 eller etter avtale.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Klinikksjef Geir H. Iversen  eller  leder for behandlerteamet Johanna S. Bjørkavåg på tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 20.januar 2019.  

For mer informasjon og elektronisk søknadskjema se: www.blakors.no eller www.jobbdirekte.no/ haugaland-asenter

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.