Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Fagkonsulent

Blå Kors Haugaland A- senter tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester og egen vurderingsenhet, døgnseksjoner og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der behandlerne følger pasienten i hele behandlingsforløpet; - dvs. både i polikliniske og døgnbaserte sekvenser.

Behandlerteamet består i dag av 5 psykologspesialister, 4 psykologer, 1 psykiater, 1 lege og 3 fagkonsulenter.

Stillingen som fagkonsulent inngår i behandlerteamet og dekker følgende oppgave- og funksjonsområder: 

  • Hovedbehandler med samordningsansvar for enkeltpasienter i alle faser av behandlingsforløpet
  • Kartlegging, utredning og behandling i forhold til tildelte pasienter,
  • Deltagelse i interne og eksterne undervisnings/informasjonsvirksomhet
  • Konsulenttjenester og rådgivning i forhold til samarbeidspartnere.
  • Deltakelse i det faglig utviklingsarbeidet ved institusjonen
  • Veiledning av studenter og nytilsatte medarbeidere

Behandlingstilbudet blir gitt både individuelt og til par, familier og grupper. Utformingen kan være rene polikliniske eller døgnbasert tilbud; - eller ulike kombinasjoner av disse. De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Behandlingsmessig fokus er vel så mye rettet inn mot underliggende og ledsagende symptomatologi som på bruk av rusmidler og avhengighet i seg selv. Institusjonen har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket

 Ønsket utdanning og kvalifikasjoner:

  • Treårig høyskoleutdanning innen helse- og eller sosialfaglig arbeid
  • Videreutdanning av relevans for å kunne gi behandling
  • Relevant arbeidserfaring

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt. Menn oppfordres til å søke stillingen.

Lønn ihht Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

Pensjonsordning i KLP og Storebrand.

Tiltredelse 1.september 2019

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Geir Iversen og/eller leder for behandlerteam Johanna Stueland Bjørkavåg tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 2. juni 2019

Se her for mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ og https://www.blakors.no/

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.