Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Vi søker sykepleiere/vernepleiere

To ledige 50 % stillinger på natt med arbeid hver 4.helg.

Stillingene inngår i et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere barnevernspedagoger og lege.

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnseksjoner og dagenhet. Det døgnbaserte funksjonsområdet består av 33 plasser fordelt på stabilisering og utredningsenhet, døgnenhet og familieenhet.

Vi kan tilby stimulerende fagmiljø og interessante arbeidsoppgaver med gode muligheter for egen faglig utvikling. Videre kan vi tilby et trivelig og godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt. En forutsetter også god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Menn oppfordres til å søke.

Lønn i hht gjeldende tariffavtale.

Tiltredelse: 26.august 2019 eller etter nærmer avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
avd. leder Anette Østebø eller ass. avd. leder Vivian Rolfsnes tlf. 52 73 30 00.

Se her for mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ og https://www.blakors.no/

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.