Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.

Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i vekst og har økt kapasiteten på både døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester; - herunder en helt ny familieavdeling, et utvidet døgnbasert tilbud til gravide og dagklinikk.

Overlege /Lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

Vi søker medarbeider som er faglig bredt orientert med et oppriktig engasjement for å bidra til videreutvikling av tilbudet på vårt fagfelt.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsoverlege og er en del av tverrfaglig behandlerteam som har et overordnet ansvar for det samlede behandlingsforløpet for den enkelte pasient.

De kliniske tjenestene i institusjonen er organisert i to hovedfunksjonsområder: Polikliniske/ambulante tjenester og døgnseksjoner med dagenhet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; - dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.  Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

De kliniske problemstillingene er varierte og krever et bredt spekter av faglige tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har et godt utbygget program for videre- og etterutdanning.  Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientrettet arbeid i poliklinikk og døgnseksjon
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.

 

Kvalifikasjoner;

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har klinisk erfaring.

 

Vi kan tilby:

 • Stimulerende, stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Veileder under spesialistutdanningen
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale.

 Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid blir tillagt stor vekt.

Ønsket tiltredelse 1.september 2019 eller etter avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsoverlege Randi Engløkk eller klinikksjef Geir Henrik Iversen - tlf. 52 73 30 00.

 

 For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Søknadsfrist: 14.juli 2019   

Søknaden sendes: http://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.