Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten TSB. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig

Vi søker psykologspesialist / spesialist i rus- og avhengighetsmedisin til ledelse av behandlerteam/poliklinikk.

Vi søker etter en person som har engasjement for både klinisk arbeid og ledelse, samt videreutvikling av tjenestene i et spennende fagfelt. 

Leder i behandlerteam/poliklinikk er plassert i direkte linje til klinikksjef og har det faglige ansvaret for behandlerteam/poliklinikk.

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Behandlerteam/poliklinikk består av psykologspesialister, psykologer, psykiater, lege og fagkonsulenter. Teamet ivaretar samtlige polikliniske behandlingsoppgaver. I tillegg gjør hensynet til kontinuitet i behandlingsrelasjoner at behandlerne i behandlerteamet også følger den enkelte pasient i hele behandlingsforløpet ved institusjonen, dvs. både i polikliniske og døgnbaserte sekvenser.

Stillingen har det faglige og organisatoriske ansvar for kvalitetssikring av den kliniske virksomheten innenfor funksjonsområdet til behandlerteam inkludert poliklinikk.

Ansvar/arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for koordinering, oppgavefordeling, samhandling og drift av behandlingsvirksomheten i behandlerteam/poliklinikk og vurderingsteamet samt tilhørende pasientadministrative systemer knyttet til disse funksjonsområdene.
  • I samarbeid med klinikksjef og avdelingsleder i døgnbasert behandling sikre et helhetlig og faglig forsvarlig behandlingstilbud i henhold til gjeldende lover, retningslinjer og veiledere.
  • Aktiv deltakelse i faglig og organisatorisk utviklingsarbeid både internt og eksternt.
  • Undervisning og veiledningsoppgaver både internt og eksternt.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Blå Kors Haugaland A-senter kan tilby et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

Søker må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Lønn og pensjon i hht gjeldende tariff.

Tiltredelse 1.mai 2020 eller etter nærmere avtale.  

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Geir H. Iversen eller leder for behandlerteam/poliklinikk Johanna S. Bjørkavåg på telefon 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 26.januar 2020.

Se her for mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ og https://www.blakors.no/

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.