Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten TSB. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Vi søker sykepleier eller vernepleier

Ved døgnenheten har vi ledig 50 % fast stilling på natt, med arbeid hver 4. helg  

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnseksjoner og dagklinikk.

Det døgnbaserte funksjonsområdet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, døgnklinikk og familieenhet.

Stillingene inngår i et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere barnevernspedagoger og lege. Miljøterapeutene inngår i et teamarbeid med psykologer, leger og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Miljøterapeut, Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier
  • Personlig egnethet og evne til samarbeid blir tillagt stor vekt
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Må behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

  • Stimulerende fagmiljø
  • Interessante arbeidsoppgaver med gode muligheter for egen faglig utvikling
  • Trivelig og godt arbeidsmiljø
  • Lønn og pensjon i hht gjeldende tariffavtale

Med bakgrunn i kjønnsmessig fordeling i pasientgruppen og personalet oppfordres menn til å søke.

Tiltredelse 1. april eller snarest etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder døgnenheten, Anette Østebø tlf. 52 73 30 00.

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Søknadsfrist: 3.februar 2020.

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.