Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen eies av Blå Kors Norge. Institusjonen tilbyr polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

 

Ferievikarer 2020

Vi søker ferievikarer til våre enheter for perioden 22. juni til 16. august.

Miljøterapeuter med 3 årig helse - og sosialfaglig utdanning søkes til døgn- og dagenhet

Døgnenheten består av 33 døgnplasser fordelt på enhet for stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet. I tillegg kommer dagenhet med 5 plasser.

Miljøterapeutstillingene er plassert i døgnenheten og dagenheten og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Personalet i teamet går turnus på dag, kveld, natt og helg.

Studenter innenfor 3 årig helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder Anette Østebø eller ass.avd.leder Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.

 

Kokk med fagbrev til vårt institusjonskjøkken

Vi søker kokk med fagbrev som vikar i forbindelse med ferieavvikling. Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan bli vurdert. Personalet i avdelingen går i turnus dagtid og helg.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kjøkkensjef Synnøve S. Spilde på telefon 52 73 30 00.

 

For alle stillingene kan vi tilby:

  • En spennende, utfordrende og variert jobb.
  • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
  • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

En forutsetter god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

 

Søknadsfrist: 09. mars 2020

Se her for mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ og https://www.blakors.no/

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.