Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Vi søker etter psykolog og psykologspesialist til vårt behandlerteam

Stillingene inngår i behandlerteamet som består av psykologspesialister, psykologer, leger og fagkonsulenter. Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler der behandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.  

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

Døgntilbudet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet.  Til døgn- og dagfunksjonene er det knyttet et eget tverrfaglige behandlerteam med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger; samt lege.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning. Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Vi kan tilby:

  • Et unikt og høykompetent fagmiljø hvor pasientbehandling står i fokus
  • Godt, trygt og ivaretagende arbeidsmiljø – her er en opptatt av flokken
  • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og videreutdanning
  • Konkurransedyktig lønn
  • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

Ønsket tiltredelse 1.november 2020 eller etter avtale.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Leder for behandlerteam Kirsten Braatveit eller klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg på tlf. 52 73 30 00.

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.