Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.

Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Vi søker etter miljøterapeut med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning til ledig fast 100 % stilling

Stillingen er plassert i turnus døgnseksjonen som består av 33 døgnplasser fordelt på stabilisering og utredning, døgnklinikk og familieenhet.

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnseksjoner og dagklinikk.

Miljøterapeutene er organisert i et eget tverrfaglige behandlerteam i døgnseksjonen med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, samt lege. Døgnteamet inngår som del av et helhetlig behandlingstilbud rundt den enkelte pasient i samarbeid psykologer, psykiater og fagkonsulenter. 

Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler der behandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud. 

Vi kan tilby:

  • Et stimulerende fagmiljø hvor pasientbehandling står i fokus
  • Gode muligheter for egen faglig utvikling gjennom kurs og videreutdanning
  • Godt, trivelig, trygt og ivaretagende arbeidsmiljø
  • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
  • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

Menn oppfordres til å søke.

Ønsket tiltredelse 1.desember 2020 eller etter avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder Anette Østebø eller ass. avd. leder Terje S. Lie tlf. 52 73 30 00.

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ 

Søknadsfrist 27.september 2020.
Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.