Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen eies av Blå Kors Norge. Institusjonen tilbyr polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

Ferievikarer

Vi søker ferievikarer til våre enheter for perioden 17. juni til 26. august
 

Døgnseksjon søker miljøterapeuter med 3 årig helse - og sosialfaglig utdanning

Døgnseksjonen består av 33 døgnplasser fordelt på enhet for stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet. I tillegg kommer dagenhet med 5 plasser.

Miljøterapeutstillingene er plassert i døgnseksjonen i dagenheten og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Personalet i teamet går turnus på dag, kveld, natt og helg. 

Studenter innenfor 3.årig helse - og sosialfaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Anette Østebø eller assisterende avdelingsleder Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.

Kjøkken og renholdsavdelingen søker fortrinnsvis kokk med fagbrev

Personalet i avdelingen går i turnus dagtid og helg. 

Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kjøkken og renholdsleder Synnøve S. Spilde på telefon 52 73 30 00.

For alle stillingene kan vi tilby:

  • en spennende, utfordrende og variert jobb.
  • hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
  • tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

En forutsetter god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig. 

Stillingsprosent er avhengig av oppsatt ferieturnus. 

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Søknadsfrist: 21.mars 2021

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter.

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.