Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Miljøterapeuter med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning (fast stilling og vikariater)

Vi søker miljøterapeuter med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning til en ledig 100 % fast stilling og to vikariater i 100% stilling i vår døgnenhet

Stillingene er plassert i turnus i døgnenheten som består av 33 døgnplasser fordelt på stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet.

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenhet og dagenhet.

Miljøterapeutene er organisert i et eget tverrfaglige behandlerteam i døgnenheten med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, samt lege. Døgnteamet inngår som del av et helhetlig behandlingstilbud rundt den enkelte pasient i samarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter. 

Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler der behandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud. 

Vi kan tilby:

  • Et stimulerende fagmiljø hvor pasientbehandling står i fokus
  • Gode muligheter for egen faglig utvikling gjennom kurs og videreutdanning
  • Godt, trivelig, trygt og ivaretagende arbeidsmiljø
  • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
  • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

For alle stillingene gjelder tiltredelse medio august eller etter nærmere avtale.

Varighet vikariatene er ca.1 år.

Menn oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder Anette Østebø eller ass. avd. leder Terje S. Lie tlf. 52 73 30 00.

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ 

Søknadsfrist 21.mars 2021

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter.

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.