Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Psykolog/ Fagkonsulent

Er du psykolog, kanskje nyutdannet, som ønsker å jobbe med rus og avhengighet? Vi søker ny kollega i behandlerteamet. Denne stillingen kan også være aktuell for deg som har helse/sosialfaglig bachelor- grad med relevant videreutdanning. I behandlerteamet jobber du sammen med psykologspesialister, psykologer, leger og fagkonsulenter. Som behandler hos oss følger du pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Vi har en behandlingsmodell som legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler.

Om oss
De kliniske tjenestene ved Haugaland A-senter er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige.

Døgntilbudet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet. 

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Vi er for tiden spesielt opptatt av søvn, traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Arbeidsoppgaver:

 • Motivasjon og avklaring
 • Kartlegging, utredning og diagnostisering
 • Behandling, individuelt og i gruppe
 • Undervisning av pasienter og personalet
 • Samarbeid med ansvarsgruppe og pårørende
 • Delta aktivt og bidra med din kompetanse til det tverrfaglige teamet


Kvalifikasjoner:

 • Autorisert psykolog eller:
 • Helse/Sosialfaglig bachelorgrad med relevant videreutdanning
 • Erfaring med / kjennskap til rusfeltet og spesialisthelsetjenesten


Personlige egenskaper:

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Faglig og personlig trygghet
 • Samarbeidsevne – du må trives med å jobbe i team og ha evne til å gjøre kollegaer gode
 • God struktur og arbeidsflyt, og evne til å arbeide selvstendig

 

Vi kan tilby:

 • Et unikt og høykompetent fagmiljø hvor pasientbehandling står i fokus
 • Godt, trygt og ivaretagende arbeidsmiljø – her er vi opptatt av flokken
 • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og videreutdanning
 • Veiledning fra erfarne spesialister
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjonsordning

 

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt. Menn oppfordres til å søke med bakgrunn i teamets og pasientgruppens sammensetning.

Ønsket tiltredelse 2. august 2021 eller etter avtale.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Leder for behandlerteam Kirsten Braatveit eller klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg på tlf. 52 73 30 00.

 

Søknadsfrist: 23 mai 2021

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/ 

Elektronisk søknadskjema: via søkeknapp. Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.