Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten. Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og tilbyr både polikliniske, ambulante og døgn- og dagbaserte tjenester.

ÅPEN SØKNAD | Kokk, renholdsoperatør og kjøkkenmedarbeider

Personalet i kjøkken- og renholdsavdelingen går i turnus dagtid og helg. 

Vi er en fast bemanning på 4 personer på renholdsavdeling inkl. en husøkonom og 4 ansatte på kjøkken. Vi har i tillegg en felles kjøkken og renholdsleder på begge avdelinger.

Starter du hos oss vil vi gi deg en grunnleggende opplæring fra A-Å.

Arbeidsoppgave som renholder:

 • Daglig og ukentlig renhold etter oppsatt plan
 • Periodisk renhold
 • Hoved vask


Arbeidsoppgaver som kokk:

 • Menyplanlegging og produksjon av mat med høy kvalitet samt spesialkost etter behov
 • IK-mat
 • Håndtere varemottak
 • Vi arbeider etter kok-server metoden


Arbeidsoppgaver som kjøkkenmedarbeider:

 • Renhold
 • Assistere kokker
 • Kutting
 • Oppvask
 • Noe matlaging


Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert jobb
 • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.
En forutsetter god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

For mer informasjon: haugaland-asenter.no